Samenvatting van Overheidsmaatregelen

Corona virus

Direct actie ondernemen? Bel uw adviseur: 0251 27 00 20

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel heeft een speciaal loket geopend. Staat uw vraag er niet tussen, bel dan naar het Adviesteam: 0800-2117.

Overheid

In verband met de gedeeltelijke lockdown heeft de Overheid talloze maatregelen getroffen die ondernemers moeten helpen te overleven. In het kort komen de maatregelen, die voor onze cliënten van toepassing zijn, erop neer dat u:

  • Werktijdverkorting kunt aanvragen voor uw werknemers. Doe dit op tijd. Vraag desnoods onze hulp.
  • Voor verschuldigde belasting (omzetbelasting, loonbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting) kunt u bijzonder uitstel van betaling krijgen.
  • Als ZZPér kunt u versneld een beroep doen op Bijzondere Bijstand.

Werktijdverkorting

Er is een Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) ingesteld. Het vereiste is dat er een omzetverlies van minimaal 20% wordt verwacht. De tegemoetkoming is maximaal 90% van de loonsom en zal afhankelijk zijn van het daadwerkelijke omzetverlies. Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Gedupeerden kunnen  met terugwerkende kracht tot 1 maart de tegemoetkoming aanvragen. De regeling wordt zo spoedig mogelijk opengesteld. Wij houden dat nauwlettend in de gaten.

Bijzonder uitstel van betaling

Als er als gevolg van het Corona virus betalingsproblemen ontstaan dan zal de belastingdienst bijzonder uitstel van betaling verlenen.

De procedure is als volgt:

  • Voor omzet- en loonbelasting dient de aangifte tijdig te worden ingestuurd naar de belastingdienst.
  • Als de verschuldigde belasting niet wordt voldaan volgt er een naheffingsaanslag. Voor iedere naheffingsaanslag kan bijzonder uitstel van betaling worden verkregen voor 3 maanden. Is die periode te kort dan kan er voor een langere periode uitstel van betaling worden verkregen.
  • Als er uitstel van betaling verkregen dient te worden voor inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen of vennootschapsbelasting dan dient voor de aanslag waarvoor uitstel van betaling verleend moet worden een verzoek ingediend te worden.

Verzoeken dienen, met motivering, te worden gestuurd naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Als u het prettiger vindt dat wij het verzoek voor u doen stuur dan de aanslag waarvoor uitstel van betaling verleend moet worden naar ons per mail. Stuur de aanslag naar corona@vannu.nl 

Let op: De belastingdienst gaat wel rente rekenen over de periode dat uitstel is verleend. Het rentepercentage is bijna 0%.

Ondersteuning ZZPér

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning dient u zich tot de gemeente te wenden. Via een versnelde procedure krijgt u voor een periode van drie maanden aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud. Kijk hier voor meer informatie.

Uitstel van betaling van rente aflossing

ABN AMRO, ING, Rabobank en Triodos hebben bekend gemaakt dat er automatisch uitstel van betaling wordt verleend voor verschuldigde rente en aflossingen voor financieringen tot € 2,5 miljoen.

Het lijkt ons meer dan verstandig om voor alle zekerheid om een bevestiging te vragen bij uw bank.

Uitstel betaling pensioenpremies

Ook pensioenfondsen komen met een regeling voor uitstel van betaling. Vooralsnog gaat het uitsluitend om bedrijven waarde nood hoog is. Als het noodzakelijk is om een betalingsregeling te krijgen neem dan contact op de met pensioenuitvoerder.

In het Financieele Dagblad van 23 maart staat gepubliceerd dat het pensioenfonds voor de Horeca & Catering int in maart geen premie bij werkgevers. De automatische incasso van maart is uitgesteld tot 30 april.

Andere informatiebronnen

Tot zover in het kort. Kijk voor uitgebreidere informatie op deze link

Op de website van de overheid staat nog veel meer informatie.

Bent u aan VANNU toe?

Bel 0251-270020 voor een afspraak of stuur een e-mail naar kantoor@vannu.nl

Neem contact op

“We hebben prima persoonlijk contact en krijgen gevraagd en ongevraagd optimale aandacht. We zijn helemaal tevreden met VANNU.”

CeesRestaurant De Koster, Beverwijk