Managementsupport

Hoe mooi kan het zijn?

Managementsupport op afroep beschikbaar voor MKB-ondernemers.

Consultants die het managament bijstaan bij het oplossen van problemen zijn doorgaans voor een MKB-ondernemer onbereikbaar omdat de prijs die men ervoor moet betalen domweg te hoog is.

Bij VANNU zien we dat anders!

Piet Hoogeveen heeft zijn MBA studie inmiddels afgegrond. Hij is afgestudeerd op het onderwerp "Excellente klanttevredenheid". Een voorbeeld van een strategisch onderwerp. Maar er zijn natuurlijk vele andere strategische onderwerpen denkbaar waar een gedegen onderzoek de ondernemer de goede weg kan wijzen. Strategie is gericht op de lange termijn en kan ook spontaan ontwikkeld worden, maar zonder gedegen onderzoek worden maar al te vaak verkeerde keuzes gemaakt.

Mangaementsupport is een nieuwe activiteit van VANNU. Een consultant met een rijke ervaring die, tegen zeer betaalbare tarieven, de sparring partner van de MKB ondernemer kan zijn bij talrijke managementvraagstukken.

Voorbeelden van onderwerpen zijn:

Groeidoelstellingen; welke do's en dont's zijn er en welke valkuilen liggen er en nog belangrijker hoe kunnen die valkuilen vermeden worden?

Verander processen; iedere verandering kan reken op weerstand. Hoe ga je om met die weerstand of liever nog hoe weet je ze te vermijden?

Excellente vaardigheden; op welk deelgebied van operations kan ik uitblinken ten opzichte van mijn directe concurrenten? Hoe krijg ik ze goed in beeld? En waar zet ik op in?