Skip to main content

Heeft u een klacht?
Wij luisteren graag.

VANNU kent een klachtenregeling die gebaseerd is op De Wet Toezicht Accountantsorganisaties (WTA), Het Besluit Toezicht Accountantsorganisaties (BTA), De Verordening Gedragscode (VGC) en eventueel nadere voorschriften.

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over (de uitvoering van) onze werkzaamheden of andere klachten hebben dan kent ons kantoor daarvoor een klachtenregeling.

Hoe kunt u uw klachten kenbaar maken
U kunt uw klacht schriftelijk, telefonisch of per e-mail kenbaar maken aan ons kantoor waarbij u zich kunt richten tot mevrouw C.J.M. Hoogeveen. Tineke is bereikbaar onder het gebruikelijke telefoonnummer, haar e-mailadres is tinekehoogeveen@vannu.nl.

Indien u een klacht heeft over een aan ons kantoor verbonden persoon dan verzoeken wij u, omwille van de privacy, uw klacht uitsluitend schriftelijk in te dienen. Wij vragen u in dat geval uw brief te richten aan mevrouw C.J.M. Hoogeveen en op de enveloppe de tekst “Persoonlijk en Vertrouwelijk” op te nemen.

Klachtafhandeling
Uw klacht zal in de regel in behandeling worden genomen door onze onafhankelijkheidsfunctionaris, mevrouw Karin Hartmann. Indien u zich rechtstreeks tot haar wenst te wenden dan kan dat uiteraard ook.

Karin is ook per e-mail bereikbaar:  karinhartman@vannu.nl. Afhankelijk van de aard en de ernst van de klacht neemt zij deze zelf in behandeling of brengt zij deze ter kennis aan het management.

Mocht u er overigens bezwaar tegen hebben dat uw klacht wordt voorgelegd aan het voltallig managementteam dan verzoeken wij u dit bij het indienen van uw klacht kenbaar te maken.

Termijn en wijze van terugkoppeling
Onze managementassistente kan u aangeven binnen welke termijn u een reactie mag verwachten en u eventueel tussentijds op de hoogte houden van de voortgang. Ook zal zij met u afstemmen door wie en op welke wijze de verdere afwikkeling zal plaatsvinden.

Geschillen
De aan ons kantoor verbonden openbaar accountants zijn lid van de beroepsorganisatie NBA. De beroepsorganisatie kent een Raad voor Geschillen. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht dan kunt u dat voorleggen aan deze Raad. Overigens kunt u uw klacht ook direct, zonder gebruik te maken van de klachtenregeling van ons kantoor, aan de Raad voorleggen.

Bent u aan VANNU toe?

Bel 0251-270020 voor een afspraak of stuur een e-mail naar kantoor@vannu.nl

Neem contact op

“We hebben prima persoonlijk contact en krijgen gevraagd en ongevraagd optimale aandacht. We zijn helemaal tevreden met VANNU.”

CeesRestaurant De Koster, Beverwijk