Skip to main content

Management Kompas Systeem

Meer winst realiseren? Bel uw adviseur: 0251 27 00 20

Welke ondernemer wil niet meer winst zien? Het Management Kompas Systeem (MKS) zorgt dat ondernemers hun beoogde winst kunnen realiseren. VANNU is partner/gebruiker van dit systeem.

Het MKS is ontwikkeld door de Managament Kompasgroep en de Rijksuniversiteit Groningen. Het is een instrument dat ondernemers begeleidt naar het behalen van meer winst.

De aanpak bestaat uit de volgende stappen:

  • Rendementsanalyse
  • Benchmark
  • Jaarplan
  • Resultatenvolgsysteem

De beoogde resultaatverbetering wordt gerealiseerd doordat het MKS:

  • een beeld geeft van de mogelijkheden en knelpunten van de organisatie;
  • de eigen organisatie afzet tegen vergelijkbare bedrijven waardoor inzicht ontstaat in voor- en nadelen die men ten opzichte van concurrenten heeft;
  • snel informatie verschaft die noodzakelijk is om bij te sturen indien gestelde doelen niet worden behaald.

Benieuwd naar de mogelijkheden van het MKS? Neem contact op met Tim Hoogeveen of  Piet Hoogeveen AA MBA RV