Nieuws

Blog

Team versterkt

Met de indiensttreding van Tim Hoogeveen begint het team weer aardig op sterkte te komen. Tim gaat zich in eerste…
8 maart 2019
Nieuws

VANNU in beweging

Per 1 januari verlaten Mark Brak en Danielle van Keppel VANNU. Mark na ruim 3 en Danielle na ruim 13…
25 december 2018
Blog

Tuchtrecht Bankiers

Tuchtrecht voor bankiers is niet noodzakelijk! Met enige verabzing heb ik kennis genomen van het artikel over de bankensector en…
13 september 2014
Blog

Uurtje-factuurtje

Met verbazing heb ik kennis genomen van het pleidooi van de AFM voor het uurtje-factuurtjemodel voor vermogensbeheerders (FD 12 juni).…
23 juni 2014
Blog

Klanttevredenheid

In het verleden was het voor verreweg de meeste accountants en andere financiële dienstverleners zeer ongebruikelijk om klanten naar hun…
5 april 2014