Skip to main content

Vergoeding voor thuiszittende werknemers als gevolg van Cororna

17 maart 2020

Bedrijven krijgen, aldus NOS Nieuws, 90% vergoed voor medewerkers die thuiszitten door Corona.

Volgens Haagse bronnen worden de mogelijkheden voor werkgevers om werktijdverkorting voor hun personeel aan te worden worden fors verruimd en de uitkeringen gaan omhoog.

Tot nu zijn er bijna 50.000 aanvragen ingediend voor werktijdverkorting.

Als u ook overweegt werktijdverkorting aan te vragen doe dat in ieder geval tijdig.