Skip to main content

Rechtsherstel box 3 schendt grondrechten

19 september 2023

De Advocaat Generaal van de Hoge Raad heeft in zijn advies geconcludeerd dat het geboden rechtsherstel een schending van de grondrechten is als het gaat om het niet liquide belegde vermogen.

De Hoge Raad neemt doorgans adviezen van de AG over. Het over ca zes maanden te verwachten arrest kan dus vergaande gevolgen hebben. Het advies is overigens in lijn met het Kersarrest waarin de Hoge Raad bepaald heeft dat het fictieve rendement zo dicht mogelijk dient te liggen bij het daadwerkelijk behaalde rendement.