Skip to main content

ZZP-regels in veel gevallen onjuist toegepast

1 juli 2019

De belastingdienst heeft, al weer even geleden, de resultaten van haar bedrijfsbezoeken gepubliceerd. Ze is tot de conclusie gekomen dat ik ruim 50% van de gevallen de opdrachtgevers zzp-regels onjuist toepassen. Het gaat om het volgende:

  • Aanwijzingen voor de aanwezigheid van een gezagsverhouding, terwijl die volgens de gebruikte overeenkomst niet aanwezig is.
  • ZZP’ers verrichten dezelfde werkzaamheden op dezelfde wijze als eigen werknemers.
  • Er is sprake van kernactiviteiten, de werkzaamheden betreffen een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering, wat een aanwijzing kan zijn voor het werken in dienstbetrekking.
  • De ZZP’er heeft geen mogelijkheid om zelfstandig zijn werk in te delen.
  • De duur van de arbeidsrelatie os dermate lang dat het werk van  de ZZP’er lijkt te zijn ingebed in de organisatie.
  • Er lijkt sprake van een fictieve dienstbetrekking.
  • Er wordt niet volgens de modelovereenkomst gewerkt.

De redactie van het blad Fiscaal Up to date heeft een wob verzoek ingediend om alle gegevens openbaar te krijgen.

Conclusie: de conclusie is en blijft dat het goed oppassen geblazen is met het werken met ZZP’ers. De belastingdienst stelt veel eerder dan gewenst dat er geen zuivere ZZP-relatie is.