Skip to main content

Terug naar normaal

3 juli 2024

Op een haar na is de IT-omgeving weer volledig operationeel. Er zullen vast nog enkele verrassingen volgen bij een aantal applicaties die met een koppeling werken. Deze hobbels zullen gaandeweg worden opgelost. On IT-mensen zijn druk op weg om ook externe gebruikers weer toegang te kunnen verlenen tot bijvoorbeeld AccountView en de Salaris-portal. De verwachting is, dat alles binnen enkele dagen weer zal functioneren.

Helaas kunnen we niet alles van de te voren overzien en voor zijn. De oorzaak is dat de it-omgeving volledig opnieuw is ingericht als een schone installatie en de data uit de oude omgeving is opgehaald. Bij een schone installatie is nu eenmaal niet vooraf goed vast te stellen of alle koppelingen die er al bestonden vlekkeloos meekomen.

Indien blijkt dat bepaalde koppelingen niet of niet voldoende functioneren, dan horen wij dat natuurlijk graag om het te laten oplossen.

Wij gaan nu ons best doen de achterstanden weg te werken en mogelijk ontbrekende data toe te voegen.