Skip to main content

Team versterkt

8 maart 2019

Met de indiensttreding van Tim Hoogeveen begint het team weer aardig op sterkte te komen. Tim gaat zich in eerste instantie bezighouden met alles wat rondom het verzorgen van de loonadministraties afspeelt. We hebben het besluit genomen dit proces verder te gaan optimaliseren en digitaliseren. Een van de speerpunten is om de portal helemaal geschikt te maken voor gebruik door zowel de werkgevers als werknemers. En dan niet om alleen maar loonstroken en jaaropgaven te kunnen inzien en downloaden maar, ook voor de registratie van verzuim, vakantie en verlof maar voor alles wat met het HRM gedeelte van uw onderneming te maken heeft.