Skip to main content

Tuchtrecht Bankiers

13 september 2014

Tuchtrecht voor bankiers is niet noodzakelijk!

Met enige verabzing heb ik kennis genomen van het artikel over de bankensector en het standpunt van de Raad van Sate over het overbodig zijn van tuchtrechtspraak in die sector (FD, 9 september).

In Nederland, en overigens de meeste EU-landen,is het hoogste gebruikelijk dat een beroepsgroep onder toezicht staat van tuchtrecht. Waarom zou er dan voor bankiersn-die naar mijn opvatting ook gewoon een beroep uitoefenen- een uitzondering moeten worde gemaakt ten opzichte van bijvoorbeeld medisch specialisten, huisartsen enn accountants? Is dat omdat de ECB en DNB al toezicht houden? Of domweg vanwege het feit dat men hoe dan ook wenst te voorkomen dat de vuile was buiten komt te hangen?

Het antwoord op die vragen is betrekkelijk voor de hand ligged: de beroepsgroep bankiers dient, tegen wil en dank, te worden beschermd. Het is een selcet gezelschap dat je op dit moment, de tijd waarin we nog niet uit de financiele crisi zijn, nog even met rust moet laten. De schade zou wel eens erg groot kunnen zijn als enkele van die graaiende bankiers tuchtrechtelijk vervolgd zouden worden. De namen van de meeste verdienende bankiers zijn bekend en wellicht valt het vanuit die optiek wel aan te bevelen hen toch onder tuchtrechtelijk toezicht, niet langer gedomineerd door broeders it het vak, te brengen.

Het zou de transparantie in elk geval bevorderen. Want in het land der blinden is eenoog koning. En daar zitten we met z’n allen toch niet op te wachten?

Piet Hoogeveen AA RV

(Het Financieele Dagblad, 13 september 2014)