Skip to main content

IB-ondernemer Auto van de zaak?

2 februari 2021

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft recent beslist dat een auto tot het ondernemingsvermogen mag worden gerekend als er sprake is van 90% of meer zakelijk gebruik. Als er dus nagenoeg uitsluitend prive met de auto wordt gereden dan mag de auto dus niet tot het ondernemingsvermogen worden gerekend.

IB-ondernemer let dus goed waar u de auto voor gebruikt! Het kan tot vervelende navorderingsaanslagen leiden.

Hof Arnhem-Leeuwarden 12-1-2021, nr. 19/01080