Skip to main content

Privacyverklaring

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU) en eisen oplegt aan organisaties als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens, zo ook aan ons als accountantskantoor.

Binnen de accountancy en daarmee binnen ons accountantskantoor wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van cliënten (en hun medewerkers), (keten)partners en eigen medewerkers.

De AVG houdt geen rekening met de omvang van organisaties. Bepalend is of een organisatie persoonsgegevens verwerkt. De wijze waarop een kantoor invulling geeft aan de wettelijke verplichtingen, kan wel per kantoor verschillen.

Bekijk ons privacybeleid

Bent u aan VANNU toe?

Bel 0251-270020 voor een afspraak of stuur een e-mail naar kantoor@vannu.nl

Neem contact op

“We hebben prima persoonlijk contact en krijgen gevraagd en ongevraagd optimale aandacht. We zijn helemaal tevreden met VANNU.”

CeesRestaurant De Koster, Beverwijk